مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی اهرم واقع در شهرستان تنگستان

1403/2/26 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی اهرم واقع در شهرستان تنگستان را به صورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد. حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2003000383000008

پانسیون

674.4 مترمربع

6.081.826.878

121.636.537.550

جمع کل (ریال)

121.636.537.550

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1403/02/26  لغايت 1403/02/30 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1403/02/26   لغايت 1403/03/12  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی: 1403/03/12   ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث.پانسیون     اهرم     شهرستان.تنگستان    

تاریخ بروز رسانی:   26 ارديبهشت 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >