مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی گناوه واقع در شهرستان گناوه

1403/2/26 0:0

 

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث پانسیون 6 واحدی گناوه واقع در شهرستان گناوه را به صورت یک مرحله‌ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد. حداقل پایه مجاز براي شرکت‌هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می‌باشد، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد WWW.SETADIRAN.IR  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه (ریال)

مبلغ برآوردی (ریال)

2003000383000009

پانسیون

674.4 مترمربع

6.325.074.099

126.501.481.977

جمع کل (ریال)

126.501.481.977

 

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه:‌ از تاريخ  1403/02/26  لغايت 1403/02/30 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1403/02/26   لغايت 1403/03/12  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی: 1403/03/12   ساعت 12:30

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه:  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می‌باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

 

کلمات کلیدی:
مناقصه     احداث.پانسیون     گناوه     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   26 ارديبهشت 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >