آگهی مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی محمدی واقع در شهرستان گناوه

1401/3/28 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه مرکز خدمات جامع سلامت روستائی محمدی واقع در شهرستان گناوه را بصورت یک مرحله ای با ارزیابی فشرده برگزار  نمايد . حداقل پایه مجاز براي شرکت هاي ساختمانی شرکت کننده در مناقصه رتبه 5 ابنیه می باشد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد  اقدام نمایند.

 

شماره فراخوان

عنوان پروژه

متراژ

مبلغ ضمانت نامه(ریال)

مبلغ برآوردی(ریال)

2001000383000059

ساختمان مرکز خدمات روستائی

311 مترمربع

3.172.115.920

35.613.597.942

پیاده رو مرکز روستائی

110 متر مربع

1.151.637.954

پانسیون 100 متری

101 مترمربع

13.257.838.109

پیاده رو پانسیون 100 متری

52 مترمربع

826.947.479

پانسیون 89 متری

89 مترمربع

10.141.634.390

پیاده رو پانسیون 89 متری 

58 مترمربع

826.476.239

سپتیک

25 مترمکعب

1.588.185.279

جمع کل(ریال)

63.442.318.392

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محل توزيع اسناد: سامانه ستاد   

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/3/28  لغايت 1401/3/31 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد (قیمت پیشنهادی) : از تاريخ 1401/04/1  لغايت 1401/4/11  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/4/11   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی- واحد امور قراردادها
هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است.

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.مرکز.خدمات.جامع.سلامت     روستائی.محمدی     شهرستان.     گناوه        

تاریخ بروز رسانی:   28 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >