آگهی مناقصه پروژه احداث سالن آمفی تئاتر شبکه بهداشت دشتی

1401/4/4 0:0

نظر به اينكه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر در نظر دارد مناقصه پروژه احداث سالن آمفی تئاتر شبکه بهداشت دشتی را برگزار  نمايد . لذا از كليه پيمانكاران دارای صلاحیت برابر با شرایط اسناد مناقصه دعوت بعمل مي آيد ، وفق برنامه زمانبندي شده ذيل نسبت به اخذ اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند.

 

ردیف

کد فراخوان

موضوع مناقصه

شهرستان

متراژ

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه

مبلغ کل(ریال)

1

۲۰۰۱۰۰۰۳۸۳۰۰۰۰62

احداث سالن آمفی تئاتر

دشتی

184 مترمربع

1.029.336.447

20.586.728.933

محل و تاريخ توزيع اسناد: سامانه ستاد    

مهلت دریافت اسناد مناقصه :‌ از تاريخ  1401/4/5  لغايت 1401/4/8 تا ساعت 19:00

مهلت ارسال اسناد: از تاريخ 1401/4/9   لغايت 1401/4/20  تا ساعت 12:00  

تاریخ بازگشایی : 1401/4/20   ساعت 13:00

مكان تحويل اصل ضمانت نامه و یا فیش بانکی شرکت در مناقصه :  بوشهر خيابان معلم - روبروي مصلي نماز جمعه بوشهر - دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر  - مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی - واحد امور قراردادها

هزینه درج آگهی با برنده مناقصه می باشد.

لازم به ذكر است، اين آگهي در  سامانه ستاد و سایت ملی مناقصات نيز درج گرديده است

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
آگهی.مناقصه     پروژه.احداث.سالن.آمفی.تئاتر     شبکه.بهداشت.دشتی    

تاریخ بروز رسانی:   4 تير 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >